Ποσοστό συμμετοχής σε συνάρτηση με την ασθένεια

Σε πολλά φάρμακα το ποσοστό συμμετοχής δε συμπληρώνεται αυτόματα γιατί είναι συνάρτηση της ασθένειας. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει πρώτα να επιλέξουμε την ασθένεια στο [Περιγραφή Ασθένειας] και τότε το σύστημα αυτόματα μας συμπληρώνει το ποσοστό συμμετοχής.