Άμεση πληροφόρηση για θεραπευτικά πρωτόκολλα ασφαλισμένου

Μόλις επιλέξουμε ασφαλισμένο, στο κάτω μέρος της οθόνης θα εμφανιστεί ο πλήκτρο [Θερ. Πρωτόκολλα] εάν ο ασφαλισμένος έχει εγγραφές στο μητρώο του. Εάν το πατήσουμε βλέπουμε με μία ματιά τα πρωτόκολλα και τα ενεργά βήματα. Με το [i] μπορούμε να δούμε και επιπλέον πληροφορίες.

Πρωτόκολλα Ασθενή