Το SmartMediSys 360° υποστηρίζει καταχώριση ιδιωτικών επισκέψεων και επιπλέον καταχώριση στοιχείων ασθενή. Πλέον έχετε ολοκληρωμένη πληροφόρηση για κάθε ασθενή σε ένα αναβαθμισμένο περιβάλλον εργασίας.

Πλέον ο γιατρός έχει πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν τον ασθενή και κατηγοριοποιήσεις προκειμένου να μπορεί με μία ματιά να βλέπει το ιστορικό του αλλά και να τυπώνει μία έκθεση της επίσκεψης.

SmartMediSys Patient Folder 1
SmartMediSys Patient Folder 2

Ιδιωτική επίσκεψη: σε περίπτωση που δεν απαιτείται άνοιγμα επίσκεψης στην ΗΔΙΚΑ μπορούμε να καταχωρήσουμε μία επίσκεψη σαν ιδιωτική.

Στοιχεία ασθενή από γιατρό: Η ΗΔΙΚΑ προσφέρει κάποια λίγα στοιχεία για τα χαρακτηριστικά του ασθενή μας αλλά από αυτά κάποια δεν μπορούμε να τα επηρεάσουμε (πχ τηλέφωνο, email κλπ).

Με τη νέα επιλογή στην επεξεργασία στοιχείων ασθενή [Στοιχεία από γιατρό] έχουμε δυνατότητα για καταχώρηση πολύ περισσοτέρων στοιχείων

SmartMediSys Patient Folder 3