Συνταγογράφηση χειρόγραφων συνταγών με πληροφορίες από όλα τα κυκλοφορούντα φάρμακα και δυνατότητα παραφαρμάκων. Δυνατότητα εκτέλεσης τους από φαρμακεία με συμβατά συστήματα.

Το SmartMediSys 360° υποστηρίζει την καταχώρηση ιδιόχειρων συνταγών για συνταγές που δεν περνάνε μέσα από την ΗΔΙΚΑ.

Το σύστημα είναι εφοδιασμένο με όλα τα φάρμακα που κυκλοφορούν και ενημερώνεται για τα παραφάρμακα.

SmartMediSys Handwritten Prescriptions 1
SmartMediSys Handwritten Prescriptions 2

Προσφέρετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης στους ασθενείς σας.

Εκμεταλλευτείτε το σύστημα αναζήτησης ειδών για τις συνταγές. Δυνατότητα καταχώρισης επιπλέον πληροφορίας ανά είδος.