Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται τα στοιχεία των τραπεζικών μας λογαριασμών.

Επωνυμία Τράπεζας Αριθμός Λογαριασμού IBAN BIC
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5099-070267-122 GR1301720990005099070267122 ΡIRBGRAA
EUROBANK 0026.0315.83.0200708377 GR9202603150000830200708377 ERBKGRAA
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 51800190111 GR1401105180000051800190111 ETHNGRAA