Στατιστικά στοιχεία συνταγογράφησης και λοιπών δεδομένων
Αναζητήσεις ασθενών με πολλαπλά κριτήρια, εμφάνιση στοιχείων ταμείων και ΑΜΑ, συγκεντρωτικών στοιχείων συνταγών, φαρμάκων, παραπεμπτικών και εξετάσεων, εμφάνιση ιστορικού του και δυνατότητα επιλογής τους στην επίσκεψη
– Αναζητήσεις επισκέψεων με πολλαπλά κριτήρια, εμφάνιση στοιχείων για e-ΔΑΠΥ, δυνατότητα ακύρωσης, ξανά-ανοίγματος και εκτύπωσης
– Αναζητήσεις συνταγών με πολλαπλά κριτήρια, εμφάνιση συνταγογραφημένων και εκτελεσμένων φαρμάκων, δυνατότητα ξανά-ανοίγματος, ακύρωσης, εκτύπωσης αντιγραφής συνταγής
– Αναζητήσεις παραπεμπτικών με πολλαπλά κριτήρια, εμφάνιση εξετάσεων, δυνατότητα ακύρωσης, εκτύπωσης και αντιγραφής παραπεμπτικού
– Αναζητήσεις συνταγών αναλωσίμων με πολλαπλά κριτήρια, εμφάνιση ειδών, δυνατότητα ακύρωσης, εκτύπωσης και αντιγραφής συνταγής αναλωσίμων
Επιπλέον Λειτουργίες
Στατιστικά στοιχεία συνταγογράφησης και λοιπών δεδομένων
– Η καρτέλα των φαρμάκων παρέχει στατιστικά για τον αριθμό τους και το κόστος τους για τη χρονική περίοδο που επιθυμείτε, ενώ διατίθενται ανάλογα στοιχεία για τους ασθενείς και τις συνταγές.
– Συγκεντρωτική αναφορά συνταγογραφημένων φαρμάκων με πολλαπλά κριτήρια
– Συγκεντρωτική αναφορά εκτελεσμένων φαρμάκων με πολλαπλά κριτήρια
– Στατική αναφορά συσχέτισης συνταγογραφημένων, εκτελεσμένων φαρμάκων με πολλαπλά κριτήρια και δυνατότητα εκτύπωσης.
– Δυναμική λεπτομερής αναφορά όλων των αναλυτικών κινήσεων φαρμάκων με πολλαπλά κριτήρια και δυνατότητες ταξινόμησης, υπό-φίλτρων και δυνατότητα εκτύπωσης.
– Δυναμική συγκεντρωτική αναφορά όλων των φαρμάκων με πολλαπλά κριτήρια και δυνατότητες ταξινόμησης, υπό-φίλτρων, εκτύπωσης και λεπτομερούς ανίχνευσης αναλυτικών κινήσεων και αλλαγών (από-προς συνταγογράφηση-εκτέλεση) και δυνατότητα εκτύπωσης