Ενημερώσεις και περιβάλλον εργασίας
Ο Cloud based σχεδιασμός και η εφαρμογή της λύσης SmartMediSys δίνει στον χρήστη την δυνατότητα να δουλεύει από οποιοδήποτε σημείο πρακτικά με οποιαδήποτε συσκευή αρκεί να έχει πρόσβαση στο Internet. Η έννοια της ενημέρωσης και της επικαιροποίησης καταργείται μιας και το cloud εγγενώς μας εξοπλίζει με αυτά τα χαρακτηριστικά.
Αναλυτικές οδηγίες χρήσης
Ένα κείμενο βοήθειας εμφανίζεται όταν τοποθετηθεί το ποντίκι πάνω από οποιοδήποτε κουμπί, με αναλυτικές οδηγίες χρήσης του εκάστοτε κουμπιού.
Πολλαπλή προσβασιμότητα
Δυνατότητα πρόσβασης σε περισσότερους από έναν λογαριασμούς και χρήσης σε περισσότερους από έναν υπολογιστές.
Διατήρηση κωδικών πρόσβασης
Όνομα χρήστη και κωδικοί πρόσβασης αποθηκεύονται και συμπληρώνονται αυτόματα σε κάθε προσπάθεια σύνδεσης στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση και το e-ΔΑΠΥ.
Αντίγραφα ασφαλείας (back up)
Η έννοια του Cloud μας δίνει ανά πάσα στιγμή πρόσβαση και προστασία των δεδομένων μας αλλά και την ασφάλεια που χρειαζόμαστε για να είμαστε λειτουργικοί 24/7/365.