Δυνατότητα ομαδοποίησης εξετάσεων
Παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας ομάδων εξετάσεων της επιλογής σας που αποθηκεύονται σε λίστα ταχείας χρήσης και προστίθενται στο παραπεμπτικό μεμονωμένα ή όλες μαζί με ένα κλικ.

Αυτόματη δημιουργία παραπεμπτικών
Η συμπλήρωση των στοιχείων του ασθενούς στο παραπεμπτικό, καθώς και της αιτίας παραπομπής και της διάγνωσης γίνονται αυτόματα με το πάτημα ενός κουμπιού σε ελάχιστο χρόνο.

Εξετάσεις (Παρακλινικές – Ιατρικές – Εργαστηριακές)