Καταχώρηση επισκέψεων στο e-ΔΑΠΥ
Γίνεται αυτόματος έλεγχος των στοιχείων των ασθενών και έλεγχος διπλοεγγραφών και υπέρβασης των επιτρεπτών ορίων επισκέψεων, ενώ η τελική υποβολή των 200 επισκέψεων γίνεται με ένα κλικ.
Δυνατότητα διαχείρισης επισκέψεων
Αυτόματη χρέωση επισκέψεων στους ασθενείς ανά συνταγή ή παραπεμπτικό, δυνατότητα προσθαφαίρεσης επισκέψεων, και διάθεση τους σε παραμετροποιήσιμη λίστα προς υποβολή στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
Δυνατότητα προγραμματισμού επισκέψεων*
Μας δίνει την δυνατότητα του προγραμματισμού και της παρακολούθησης των επισκέψεων μέσα από την εφαρμογή του e-ΔΑΠΥ.

* Στην επόμενη έκδοση
Λειτουργίες Ε.Ο.Π.Υ.Υ.