Διαχείριση Φαρμάκων
Το SmartMediSys προσφέρει έναν κατάλογο φαρμάκων βάση της εκάστοτε λίστας του ΕΟΦ.

Συνταγογράφηση
Μέσω του SmartMediSys, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση γίνεται με ασύγκριτα πιο εύκολο και γρήγορο τρόπο σε σχέση με το web site της ΗΔΙΚΑ, προσφέροντας επιπλέον:

Δυνατότητες επανάληψης συνταγής
Οποιαδήποτε συνταγή έχει αναγραφεί στο παρελθόν (π.χ. σε περιπτώσεις ασθενών με σταθερή αγωγή που επαναλαμβάνεται κάθε μήνα) μπορεί να επαναληφθεί αυτόματα.

Αυτόματη συμπλήρωση νέας συνταγής
Τόσο η δημιουργία της επίσκεψης, όσο και η συμπλήρωσης διάγνωσης και της θεραπείας του ασθενούς, μπορεί πλέον να γίνει απλά με το πάτημα ενός κουμπιού σε δευτερόλεπτα.

Χρήση Wizard
Όλα τα θεραπευτικά πρωτόκολλα μπορούν πια εύκολα να δημιουργηθούν για χρήση με τον Wizard να μας καθοδηγεί βήμα – βήμα.

Λίστα συχνά χρησιμοποιούμενων θεραπειών
Όλα τα φάρμακα (ποσότητες, δοσολογίες, συμμετοχές) που έχετε συνταγογραφήσει ηλεκτρονικά συλλέγονται ανά ένδειξη και παρέχονται σε λίστα ταχείας χρήσης για άμεση επιλογή.

Λειτουργία συχνά χρησιμοποιούμενων διαγνώσεων και χρήση «αγαπημένων»
Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ποιες διαγνώσεις χρησιμοποιείτε πιο συχνά και να τις αποθηκεύσετε σε λίστα ταχείας χρήσης. Οι παλιές σας διαγνώσεις (ελεύθερο κείμενο) θα μετατραπούν αυτόματα σε ICD-10.

Δημιουργία πρότυπων συνταγών και παραπεμπτικών
Για την ευκολία και την ταχύτητα εκτέλεσης μπορεί κανείς να δημιουργήσει πρότυπες συνταγές και παραπεμπτικά και να τα χρησιμοποιεί αποφεύγοντας λάθη και καθυστερήσεις.