Το SmartMediSys είναι το ολοκληρωμένο CLOUD BASED σύστημα διαχείρισης ασθενών και συνταγών με χρήση της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και πλήρως πιστοποιημένο με το API της HDIKA.
Σας βοηθάει να τηρήσετε με οργανωμένο τρόπο όλα τα στοιχεία που αφορούν τον ασθενή σας τα οποία μπορούν να περιλαμβάνουν από απλά δημογραφικά στοιχεία μέχρι το ιατρικό ιστορικό, διαγνώσεις και συνταγολόγια ασθενών μεταξύ άλλων.
Προσφέρει τη δυνατότητα δυναμικής αναζήτησης των πληροφοριών που έχουν αποθηκευτεί έτσι ώστε να καθιστά δυνατές και τις πιο δύσκολες αναζητήσεις. Η ανεύρεση των ασθενών έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την εξοικονόμηση χρόνου απαλλάσσοντας τον γιατρό από χρονοβόρες διαδικασίες.
Προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες επισκόπησης και έρευνας στα καταχωρημένα στοιχεία.
Αρχική σελίδα SmartMediSys

ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ιστορικό ημερολογίου επισκέψεων
Το ιστορικό των επισκέψεων τηρείται ημερολογιακά ανά πελάτη με εύκολη αναζήτηση
Πλήρες αρχείο πελατολογίου ασθενών
Ολοκληρωμένη καταγραφή και αποθήκευση όλων των ασθενών στους οποίους έχετε πραγματοποιήσει ηλεκτρονική χορήγηση φαρμάκων ή/και παρακλινικών εξετάσεων.
Προσωπικές σημειώσεις ασθενή
Δυνατότητα δημιουργίας τροποποίησης και αποθήκευσης σημειώσεων ανά ασθενή, που εμφανίζονται στην προσωπική του καρτέλα και λειτουργούν ενισχυτικά ως προς την παροχή πλήρους ιστορικού.
Εκτυπώσεις
Έτοιμες εκτυπώσεις
Ολοκληρωμένη καρτέλα ασθενή
Δημιουργία προσωπικής καρτέλας για όλους τους ασθενείς για πρόσβαση στα δημογραφικά τους στοιχεία, τις συνταγές τους και τις εξετάσεις τους ανά πάσα στιγμή.
Έξυπνη αναζήτηση ασθενών
Εύκολο και χρηστικό φίλτρο αναζήτησης ασθενών αρχείου με κριτήρια αναζήτησης είτε το ΑΜΚΑ είτε το ονοματεπώνυμο και αυτόματο άνοιγμα της καρτέλας του/της.